Motorisch Leren - DEMO

Aanmelden
Contact opnemen

Deze demo geeft je een representatief beeld van de inhoud en de opzet van de cursus motorisch leren. Het biedt jou een korte rondleiding door de informatie en de opdrachten.  

Klik op toevoegen en je krijgt direct gratis toegang tot de demo. Je kunt dan in alle rust 10 dagen rondkijken of de cursus wat voor je is.

 
Wat is motorisch leren?
Motorisch leren is het proces van toenemende vloeiendheid, accuratesse en snelheid van
bewegingen. Motorisch leren gaat over het steeds beter afstemmen van geleerde vaardigheden op de omgeving. Ook komen de verschillende kenmerken en aspecten van het motorisch leren aan bod.
 
Oude theorieën gaan voorbij
Kennis ontwikkelt zich, daarom wordt kort stilgestaan bij verschillende theorieën die ook nu nog zichtbaar zijn in de wijze waarop vaardigheden worden aangeleerd. Een theorie die een belangrijke rol heeft gespeeld en dit nog steeds doet is het driefasenmodel. Bij dit model zal kort worden stilgestaan omdat het ook nu nog een rol speelt in de hedendaagse
beweging- en sportwereld.
 
Nieuwe inzichten
In dit thema wordt aandacht besteed aan verschillende vormen en effectiviteit van motorisch leren: expliciet en impliciet.
 
Differentieel leren
Differentieel leren als exponent van het impliciete leren wordt voor het voetlicht gebracht waarna verschillende praktijkmogelijkheden worden besproken. 
 
Doen wat werkt
Een aantal praktische handvatten wordt gegeven dat van belang is bij het geven van instructie en feedback waardoor het motorische leerproces effectiever en soepeler verloopt.
 
Accent
Het accent ligt steeds op de praktische toepasbaarheid van theoretische principes. Want er is niets zo praktisch als een goede theorie, tegelijkertijd is er niets zo theoretisch als een goede praktijk. Veelvuldig zal in deze cursus om het delen van eigen praktijkvoorbeelden worden gevraagd.
 
 
Doelgroep:
(Vak)leerkrachten, bewegingstherapeuten en -agogen, mrt-ers en iedereen die kinderen in bewegingssituaties begeleidt en belangstelling heeft voor het nog gerichter toepassen van motorische leerprincipes binnen de eigen bewegingslessen.
 
Duur training: +/- 10 uur 

Motorisch Leren - DEMO

In deze cursus leer je over de motorische leerprincipes en hoe je deze steeds gerichter kunt inzette...