Modaliteiten - DEMO

Aanmelden
Contact opnemen
Deze demo geeft je een representatief beeld van de inhoud en de opzet van de cursus 'modaliteiten in bewegingssituaties'. Het biedt je een korte rondleiding door de informatie en de opdrachten.  
Klik op toevoegen en je krijgt direct gratis toegang tot de demo. Je kunt dan in alle rust 10 dagen rondkijken of de cursus wat voor je is.
 
In deze cursus worden in vijf thema’s de volgende onderwerpen aan bod gesteld.
 
Wat zijn modaliteiten en hoe herken je ze?
Modaliteiten is een ander woord voor de manier van deelnemen (drive). Modaliteiten binnen het bewegingsonderwijs zijn de manieren waarop kinderen kunnen deelnemen aan bewegingssituaties. Het gaat om de vraag hoe kinderen zich verhouden tot het spel of de activiteit. Modaliteiten zijn aanleidingen voor kinderen om deel te nemen aan bewegingsactiviteiten en worden zichtbaar in het beweeggedrag dat kinderen laten zien. Er worden vier modaliteiten onderscheiden: sparren, leren, ontmoeten en vieren.
 
De modaliteit sparren
Bij het sparren gaat het om het leveren van een inspanning om een (zelf) gestelde uitdaging aan te gaan. Sparren met je eigen krachten, sparren met het materiaal of sparren met je vriendjes. Kenmerkend is de gestelde en gearrangeerde uitdaging. Een kind dat het bewegen sparrend beleeft en ervaart, heeft behoefte aan een aanmoedigende, stimulerende, prikkelende en enthousiasmerende leerkracht.
 
De modaliteit leren
Bij het leren gaat het om het verwerven van bewegingsvaardigheden, om het opdoen van motorische vaardigheden. Het gaat hier om het gevoel een vaardigheid of truc onder de knie te willen krijgen.
 
De modaliteit ontmoeten
Bij het ontmoeten gaat het om het tegenkomen van de ander, het andere (het materiaal) of jezelf. Kenmerkend is het zoeken naar én bewegen op de grens van het vermogen van de deelnemer en het materiaal.
 
De modaliteit vieren
Bij het vieren gaat het voornamelijk om het ontspannen en moeiteloos bewegen. Speelsheid, herhalend en gemak zijn de kernwoorden. Een kind dat het bewegen vierend beleeft en ervaart, vraagt om een rustgevende, uitnodigende en volgende leerkracht. Het gaat om het in vrijheid bewegen binnen ontworpen en gearrangeerde bewegingssituaties.
 
Accent
In deze cursus ligt het accent op het leren zien van de verschillende modaliteiten tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarbij enkele handvaten worden gegeven voor om omgaan met specifieke manieren van het ervaren van bewegingssituaties.
 
 
Doelgroep: beweegprofessionals, (vak)leerkrachten, bewegingstherapeuten en -agogen, mrt-ers met belangstelling voor de manieren waarop kinderen deelnemen aan bewegingssituaties.
 
Duur cursus: +/- 8 uur 

Modaliteiten - DEMO

​​​​​​​In deze cursus leer je over modaliteiten; de manier waarop kinderen deelnemen aan en zich ver...