Inzichten in lesgeven in bewegen - DEMO

Aanmelden
Contact opnemen
Deze demo geeft je een representatief beeld van de inhoud en de opzet van de cursus inzichten in lesgeven in bewegen. 
Het biedt je een korte rondleiding door de informatie en de opdrachten.  
 
Klik op toevoegen en je krijgt direct gratis toegang tot de demo.
Je kunt dan in alle rust 10 dagen rondkijken of de cursus wat voor je is.
 
 
In deze cursus komen in vijf thema’s de volgende onderwerpen aan bod.
 
Leerprincipes
Welke (motorische) leerprincipes spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van onderwijs in bewegen?
 
Rol van de leerkracht
Welke rol en invloed heeft de leerkracht op het leerproces van kinderen in beweging?
 
Structuur van de les
Wat is het belang van de geboden structuur van de beweegactiviteiten voor het optimaliseren van motorische leerprocessen?
 
Groepsindeling
Welk invloed heeft het verdelen van groepen op het lesgeven in bewegen en de effectiviteit van het specifieke leerproces?
 
Materialen
De inzet en het gebruik van materialen binnen de activiteiten kunnen een grote invloed hebben op motorisch leren en daarmee op de effectiviteit van het gegeven onderwijs.
 
 
Accent
Deze cursus nodigt uit tot het delen van jouw ervaringen met je collega’s. Het accent ligt vooral op praktische en direct toepasbare kennis en ervaring.
 
Doelgroep
De beweegprofessionals; (vak)leerkrachten, bewegingstherapeuten en -agogen, mrt-ers met belangstelling voor de effectiviteit van hun eigen lesgeven.
 
Cursusduur
+/-  6 uur 

Inzichten in lesgeven in bewegen - DEMO

In deze cursus leer je over het vergroten van je lesgeefeffectiviteit in bewegingssituaties.